Rendkívüli intézkedéseink a koronavírus miattRészletek

Internethozzáférés a digitális oktatásban résztvevőknek

A kormányzati bejelentések alapján a középfokú oktatásban digitális munkarendben résztvevő diákok és családjaik, illetve a középfokú oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok ingyenes vezetékes internet szolgáltatásban részesülnek 30 napra.
A Satelit Híradástechnikai Kft. azon ügyfelei, akik jogosultak az ingyenes internet szolgáltatásra, honlapunkon jelezhetik ezirányú igényüket, november 16 és 27 között. Az igény feladásához szükség lesz a Satelit Híradástechnikai Kft. előfizető személy adataira és előfizetői azonosítójára, valamint a középfokú oktatásban, digitális munkarendben résztvevő személy adataira és oktatási azonosítójára.
A 30 napos díjmentes időszak elszámolása az ügyfelek decemberi számláján történik meg.
Szerződött ügyfél adatai:

Szolgáltatási cím:


A középfokú oktatásban, digitális munkarendben részt vevő személy adatai:

Lakcíme:

Hol találom az oktatási azonosítót?
NYILATKOZAT*1
a Satelit Híradsátechnikai Kft. internet szolgáltató részére a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. Rendelet alapján


*1:Kérjük, hogy a kért iratok másolatát szkennelt vagy fényképezett formában az adatbekérő felület megfelelő helyére feltöltve juttassák el a Satelit Híradsátechnikai Kft-hez. A Satelit Híradsátechnikai Kft. a kedvezményeket a kormányrendelet szerint a 2020. decemberi számlában jogosult és köteles jóváírni, így technikai okok miatt csak a 2020. november 27. pénteki napig beérkezett igénybejelentésekre tudja a kedvezményt jóváírni. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az igénybejelentésadatait saját nyilvántartásával összevesse, továbbá, hogy a megadott adatok valódiságát utólag ellenőrizze. E nyilatkozat és az adatbekérő feleületen megadott adatok együtt érvényesek és kizárólag együtt alkalmasak a kedvezményre vonatkozó igénylés előterjesztésére.

*2:Az adatok megadásával, iratok feltöltésével, nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszi,hogy a kedvezmény jogosulatlan igénybe vétele, bármely valótlan nyilatkozat, vagy az igénybejelentésben valótlan adat szolgáltatása szabálysértési, vagy büntetőjogi jogkövetkezményeket, valamint a biztosított kedvezmény utólagos visszavonását vonhatja maga után.

*3:A kormányrendelet értelmében a kedvezményre jogosult csak egy előfizetői szerződés tekintetében veheti igénybe a kedvezményt.

*4:Az itt felsorolt iratok hiányában a kedvezmény iránti igény nem elbírálható, nem biztosítható.

5:Nyilatkozó tudomásul veszi és kijelenti, hogy az itt meghatározott adatokat a kedvezmény igénylése és jóváírása érdekében, mint szerződés, továbbá jogszabályi előírás teljesítése érdekében önkéntesen adta meg, nyilatkozó a megadott adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy az adatkezelés kizárólag a kedvezményre való jogosultság elbírálása, a kedvezményalkalmazása és annak utólagos ellenőrzése érdekében történik, a megadott adatot kizárólag a Szolgáltató és az adatvédelmi szabályzatában meghatározott adatfeldolgozók kezelik, más személy az adatokhoz nem fér hozzá, az adatkezelést a szolgáltató egy évig végzi, ez követően az adatkezelés megszűnik és az adat ezt követően megsemmisítésre, vagy anonimizálásra kerül.

6:Pedagógusok esetében a pedagógusként foglalkoztatotti jogviszonyt igazoló bármely irat –pl. munkaszerződés, -módosítás másolata, munkáltatói igazolás másolata -elfogadott.  • A nyilatkozat benyújtása után 30 percen belül a rendszer egy nyugtázó e-mail üzenetet küld a fent megadott e-mail címre. Az üzenet azt jelenti, hogy a nyilatkozat benyújtásra került, feldolgozása még nem kezdődött meg.
  • A nyilatkozat feldolgozása várhatóan 3 munkanapon belül megtörténik, de ez az idő az ügyfélszolgálat terheltségétől függően megnőhet.
  • Amint a kérvény feldolgozása megtörtént, e-mail üzenetben küldünk értesítést.
  • Amennyiben hiánypótlásra van szükség, akkor azt a fent megadott e-mail címen jelezzük.